Marketing

HomeMarketing

Quảng cáo SEO so với PPC: chọn 1 trong 2?

Có phải bạn đang không chắc chắn liệu doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ PPC hay SEO?  Một câu hỏi tôi thường được hỏi là, Cái nào tốt hơn: SEO hay PPC? Đây không phải là một câu hỏi với một câu trả lời chung chung, vì nó thực sự, […]

Khái niệm và lợi ích của Google Tag Manager

Google Tag Manager là gì Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí cho phép bạn quản lý và triển khai các thẻ tiếp thị (đoạn mã hoặc pixel theo dõi) trên trang web của bạn (hoặc ứng dụng di động) mà không phải sửa đổi mã. Dưới đây, một ví […]